Verwijderen van stronken

Verwijderen van stronken

Wanneer stronken niet kunnen uitgegraven of uitgetrokken worden, kan er steeds beroep gedaan worden op onze stronkenfrees. Deze freest de stronken weg tot op een diepte van 40 cm.